07.04.2017 / by maximios / Артефакты / No Comments

Baza_MBF_M2

Медична апаратура

 

. З якою метою при лікувальних процедурах електроди накладаються на поверхню тіла з прокладками?

забезпечення надійного контакту;

епарату, розчином якого змочена прокладка;

рокладку використовують з метою гігієни;

ля накопичення продуктів вторинних реакцій, що відбуваються на електродах;

опіків.

я біологічних потенціалів?

металеві електроди у формі пластинки невеликої площі;

ні електроди;

голкоподібні електроди;

стрічкоподібні електроди;

електроди.

?

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

.

?

;

;

;

спеціальні електродні пасти;

.

гальванізації?

;

скляні електроди;

металеві електроди з прокладками;

;

електроди з присосками.

?

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

.

Які електроди використовуються в різних процедурах діатермії?

точковий електрод для коагуляції;

наливний електрод для анестезії;

;

електрод у формі леза;

скляний електрод для дарсонвалізації.

?

металевий голкоподібний електрод;

;

ді хлорованого срібного стержня;

;

м.

ів?

п’єзоелектричному ефекті;

явищі інерції;

явищі електромагнітної індукції;

парниковому ефекті;

фотоелектричному ефекті.

их?

ємнісні;

індукційні;

індуктивні;

п’єзоелектричні;

фотоелектричні.

ію повинні виконувати електроди?

;

;

;

перетворення електричного сигналу;

.

кцію повинні виконувати датчики?

підсилення електричного сигналу;

B) перетворення одного виду інформації в інший;

C) забезпечення електричного контакту;

;

.

може бути виготовлений електрод?

;

;

;

;

.

. Що таке чутливість датчика?

діапазон вимірювання величини;

B) час вимірювання;

C) мінімальна зміна параметра, яку можливо виміряти;

;

величини.

в електрокардіографі?

датчики;

;

C) електроди;

;

Е) котушки індуктивності.

?

електроди;

;

C) генератори;

D) датчики;

E) підсилювачі.

раження електричним струмом корпус електронної медичної апаратури з’єднують:

A) з тілом пацієнта;

B) з заземленням;

електродом;

електродом;

мережі.

– це:

;

;

тканин зуба;

зуба;

метод дослідження та аналізу, який ґрунтується на вимірюванні електропровідності тканин зуба.

?

високої частоти;

постійного струму;

високої частоти і високої напруги;

;

лазерного випромінювання.

арсонвалізація?

змінного високочастотного електричного поля;

постійного струму;

високої частоти і високої напруги;

;

лазерного випромінювання.

Реографія – це:

метод дослідження наповнення кров’ю органа або частини тіла на підставі реєстрації змін їх опору або діелектричних властивостей;

застосування різних видів електрики з лікувальною метою;

;

метод реєстрації опору тіла людини змінному струму;

і деформації суцільних середовищ.

. Діатермокоагуляція – спосіб електролікування, який полягає:

у припіканні тканин змінним струмом високої частоти;

подразнення їх струмом;

у штучному підвищенні температури при поглинанні енергії змінного електричного або електромагнітного полів;

у використанні імпульсних електричних струмів, що викликають у пацієнта сон;

у ослабленні болю під дією струму на ЦНС або периферичний нерв.

. Електростимуляція – спосіб електролікування, який полягає:

у припіканні тканин змінним струмом високої частоти;

подразнення їх струмом;

у штучному підвищенні температури при поглинанні енергії змінного електричного або електромагнітного полів;

у використанні імпульсних електричних струмів, що викликають у пацієнта сон;

у ослабленні болю під дією струму на ЦНС або периферичний нерв.

– спосіб електролікування, який полягає:

у припіканні тканин змінним струмом високої частоти;

подразнення їх струмом;

у штучному підвищенні температури при поглинанні енергії змінного електричного або електромагнітного полів;

у використанні імпульсних електричних струмів, що викликають у пацієнта сон;

.

спосіб електролікування, який полягає:

у припіканні тканин змінним струмом високої частоти;

подразнення їх струмом;

у штучному підвищенні температури при поглинанні енергії змінного електричного або електромагнітного полів;

у використанні імпульсних струмів, що викликають у пацієнта сон;

.

. Електротерапевтична апаратура призначена:

для знімання медичної інформації;

B) для досягнення терапевтичного ефекту під дією електричного поля;

C) для перетворення медичної інформації;

D) для досягнення терапевтичного ефекту під дією електричного струму;

E) для досягнення терапевтичного ефекту під дією магнітного поля.

електрографія

– це:

метод дослідження електричної активності головного мозку;

графічний запис електричних потенціалів, що виникають у серцевому м’язі;

метод дослідження органів руху графічним реєструванням біоелектричних потенціалів скелетних м’язів;

;

його м’язах.

?

алежність від часу електропровідності живої тканини, яка змінюється внаслідок кровонаповнення;

алежність від часу різниці потенціалів, яка виникає при функціонуванні певного органу;

алежність від часу різниці потенціалів, яка виникає при проходженні електричного струму через певну ділянку живої тканини;

алежність від часу різниці потенціалів, яка виникає при функціонуванні певної біологічної тканини організму;

міну імпедансу між різними ділянками поверхні тіла людини з часом.

Електрокардіографія – це:

метод дослідження електричної активності серця;

метод дослідження тонусу судинної системи;

метод вивчення магнітних біополів, що виникають внаслідок електричної активності серця;

метод вивчення процесу кровонаповнення органів або тканин організму;

графічний запис біоелектричних потенціалів, що виникають у серцевому м’язі під час його роботи.

. Вектор-електрокардіографія – це:

запис біоелектричних потенціалів сітківки ока, що виникають під дією світла;

метод динамічного просторового відображення електричної активності серця;

реєстрація електричної активності мозку за допомогою електродів, розміщених безпосередньо на поверхні його кори;

метод дослідження органів руху графічним реєструванням біоелектричних потенціалів скелетних м’язів;

на реєстрації біоелектричних потенціалів, що виникають в його м’язах.

Електроретинограма – крива, яка відображає зміни:

;

;

;

;

.

. Як називається електрографічний метод, який застосовується для клінічної діагностики захворювань серця?

;

лектроміографія;

онокардіографія;

.

. Електроміографія – це:

графічний запис біоелектричних потенціалів, що виникають у серцевому м’язі;

метод дослідження електричної активності головного мозку;

метод функціонального дослідження шлунка, заснований на реєстрації біоелектричних потенціалів, що виникають в його м’язах;

метод дослідження органів руху графічним реєструванням біоелектричних потенціалів скелетних м’язів;

запис біоелектричних потенціалів сітківки ока, що виникають під дією світла.

. Що таке електроенцефалограма?

Це крива, яка відображає зміни імпедансу між різними ділянками поверхні голови людини з часом;

Це метод реєстрації змін різниці потенціалів між різними ділянками поверхні голови людини в часі;

Це крива, що відображає електричну активність великої кількості нейронів кори головного мозку і поширення хвилі збудження в сітках нейронів;

;

Це графічне зображення зміни різниці потенціалів між різними ділянками поверхні голови людини в часі.

. Електроретинографія – це:

графічний запис біоелектричних потенціалів, що виникають у серцевому м’язі;

головного мозку;

метод функціонального дослідження шлунка, заснований на реєстрації біоелектричних потенціалів, що виникають у його м’язах;

метод дослідження органів руху графічним реєструванням біоелектричних потенціалів скелетних м’язів;

запис біоелектричних потенціалів сітківки ока, що виникають під дією світла.

Звідки знімається різниця потенціалів при електрографічному методі діагностики?

;

поверхні тіла;

еквівалентного генератора;

мембран клітин;

истанційно.

. Що таке еквівалентний генератор?

одель, яка створює такий же розподіл потенціалів на поверхні тіла, як і даний орган;

дна клітина досліджуваного органу;

укупність клітин досліджуваного органу;

одель, у вигляді якої представляється вся сукупність електрично-активних клітин досліджуваного органу;

осліджуваний орган.

. Які задачі розв’язує електрографія?

ивчення гемодинаміки;

изначення електричних потенціалів на поверхні тіла за відомими характеристиками еквівалентного генератора;

изначення характеристик еквівалентного генератора за електричним потенціалом, створеним на поверхні тіла;

изначення характеристик еквівалентного генератора за магнітним біополем;

изначення магнітних біополів за відомими характеристиками еквівалентного генератора.

. Електроміограма – це:

крива, що відображає зміни в часі електричного опору шкіри;

крива що відображає зміни біоелектричних потенціалів ока при його рухах;

крива, яка відображає зміни біоелектричних потенціалів сітківки ока;

графічне зображення електричних імпульсів у серцевому м’язі;

крива, яка відображає зміни біоелектричних потенціалів скелетних м’язів.

ось органу або тканини від часу?

;

геограмою;

;

;

Е) рентгенограмою.

органу або тканини від часу?

;

;

;

;

Е) рентгенографією.

ї діагностики захворювань серця?

;

;

;

;

.

діагностики захворювань м’язів?

;

;

;

;

.

ики захворювань головного мозку?

;

;

;

;

.

хворювань сітківки ока?

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

.

 

ЕКГ

?

;

в процесі серцевої діяльності періодично змінюються з часом;

змінює своє положення в просторі і мігрує всередині рівностороннього трикутника;

вузлі;

в процесі серцевої діяльності не змінюються з часом.

. Де знаходиться водій ритму серцевих скорочень?

ід епікардом, у стінці лівого шлуночка;

вузлі;

вузлі;

;

ід епікардом, у стінці правого передсердя.

. У чому полягає принцип реєстрації ЕКГ в стандартних відведеннях?

попарному підключенні до електрокардіографа електродів, розміщених на грудній клітці;

попарному підключенні до електрокардіографа електродів, розміщених на кінцівках;

;

попарному підключенні до електрокардіографа електродів, розміщених в довільних місцях поверхні тіла;

попарному підключенні до електрокардіографа електродів, розміщених безпосередньо на поверхні серця.

. Що називається відведенням?

Три точки на тілі людини;

Два електроди, прикладені до тіла людини;

Дві точки на тілі людини;

Електричний диполь;

.

. Як підключають марковані провідники до кінцівок для реєстрації стандартних відведень?

овтий – до правої руки, червоний – до лівої руки, зелений – до лівої ноги; до правої ноги пацієнта підключають чорний провід, який заземлюють;

елений – до правої руки, жовтий – до лівої руки, червоний – до лівої ноги; до правої ноги пацієнта підключають чорний провід, який заземлюють;

ервоний – до правої руки, жовтий – до лівої руки, зелений – до лівої ноги; до правої ноги пацієнта підключають чорний провід, який заземлюють;

ервоний – до правої руки, зелений – до лівої руки, жовтий – до лівої ноги; до правої ноги пацієнта підключають чорний провід, який заземлюють;

.

?

амплітуда зубців;

положення електричної осі серця;

тривалість зубців;

напрямок зубців на протилежний;

.

прокладку змочену нормальним фізіологічним розчином?

ля зниження контактної різниці потенціалів;

ля зниження внутрішнього опору тканин;

ля зниження поляризації електродів;

ля зниження гальванічної ЕРС між електродом і шкірою;

ля зниження перехідного опору електрод-шкіра.

. Що входить до складу типових кардіографів?

;

;

лектроди;

;

.

?

одаткові двополюсні відведення (за Небом);

ри підсилені однополюсні відведення від кінцівок;

ість грудних однополюсних відведень;

ри стандартні відведення;

.

?

деполяризації шлуночків;

деполяризації передсердь;

скороченню передсердь;

серця;

поляризації шлуночків.

?

швидкою реполяризацією шлуночків;

ідповідає процесу деполяризації передсердь;

швидкою реполяризацією передсердь;

ідповідає процесу деполяризації шлуночків і утворюється внаслідок збудження міокарда шлуночків;

азивається електричною систолою серця.

?

деполяризації шлуночків;

деполяризації передсердь;

скороченню передсердь;

серця;

реполяризації шлуночків.

?

еполяризації шлуночків;

еполяризації передсердь;

озслабленню передсердь;

передсердь;

будженню передсердь.

?

;

;

;

;

алгебраїчну суму всіх дипольних моментів кожного окремого серцевого волокна.

Що являє собою електрокардіограма?

;

;

;

;

лідження електричної активності.

?

;

;

;

;

.

Які хвороби можна виявити за змінами вигляду електрокардіограми?

аритмію;

ішемічну хворобу;

інфаркт міокарда;

ревматизм;

.

и відображає процес деполяризації шлуночків?

;

PTU;

QRS;

РQRSТ;

GPRS.

Чим відрізняються між собою електрокардіограф і електрокардіоскоп?

;

Ступенем підсилення сигналу;

;

;

Електрокардіоскоп простіший за будовою.

міст

Що повинно спостерігатися при рівновазі мостової схеми?

;

;

;

;

.

кладові моста Уітстона.

;

;

р;

діоди;

резистори.

Які середовища організму мають найкращу електропровідність?

Зубна емаль;

Жирові тканини;

М’язові тканини;

Кісткові тканини;

Рідинні середовища організму.

може бути ввімкнений:

;

світлодіод;

;

діод;

фотоелемент.

?

;

;

кровонаповнення на різних ділянках тіла і органів;

концентрація позитивних аеронів у повітрі;

концентрація негативних аеронів у повітрі.

електропровідність?

убна емаль;

;

;

;

.

. Чим зумовлена зміна сили постійного струму при пропусканні його через живі тканини?

ровонаповненням тканини;

лектричною діяльністю серця;

оляризацією живих тканин;

вищем поляризації електродів;

агріванням тканини.

Як вмикають гальванометр у мостову схему?

;

;

;

;

.

Якими носіями електричних зарядів створюється струм в електролітах?

;

;

;

;

.

мостову схему?

;

;

;

;

.

при пропусканні постійного струму через живі тканини?

не змінюється;

часом не змінюється;

чно змінюється;

і через деякий час встановлюється на постійному рівні;

.

Найбільший питомий опір має:

;

;

;

;

.

м 1 і 2 Ом?

;

;

;

;

.

го використовують міст Уітстона?

A) для визначення сили струму;

;

C) для визначення електричного опору;

;

.

ить електричний опір провідника?

A) від матеріалу провідника;

B) від температури;

;

D) від довжини провідника;

E) від площі поперечного перерізу.

?

;

;

;

D) 

.

ора використовують гальванометр?

A) гальванометр має мінімальний опір;

B) гальванометр має максимальний опір;

;

;

.

ору за допомогою мостової схеми?

;

;

;

;

.

реографія

?

;

;

;

;

.

Імпеданс живих тканин має такі складові:

ємнісний і індуктивний опори;

тільки ємнісний опір;

тільки індуктивний опір;

активний і ємнісний опори;

активний і індуктивний опори.

?

;

;

;

;

пір зменшується зі збільшенням частоти, прямуючи до нуля.

?

залежність електропровідності живої тканини від частоти електромагнітного поля;

відношення імпедансу на низькій частоті до імпедансу на високій частоті;

залежність імпедансу від частоти змінного струму;

огинання електромагнітними хвилями тканин організму;

залежність показника заломлення від інтенсивності електромагнітної хвилі.

вимірювань?

б’єм судин;

дарний об’єм крові;

міну об’єму крові;

іаметр судин;

б’ємну швидкість кровотоку.

систоли реєструється збільшення електропровідності?

зменшується кровонаповнення, а кров є добрим діелектриком;

ий провідник електричного струму;

внаслідок розслаблення міокарда;

збільшується кровонаповнення, а кров є добрим провідником;

.

. Що називають дисперсією імпедансу?

огинання тканин електромагнітними хвилями;

розсіювання електромагнітних хвиль тканинами;

відношення імпедансу на низькій частоті до імпедансу на високій частоті;

залежність імпедансу від частоти змінного струму;

залежність показника заломлення від інтенсивності електромагнітної хвилі.

. Як називається метод дослідження кровонаповнення легень?

;

;

;

;

.

?

;

B) електроємність;

C) діелектрична проникність;

;

Е) електропровідність.

тканини?

;

;

;

з часом зростає, досягаючи максимального значення;

без обмеження.

?

;

;

;

;

.

і ємність та індуктивність?

A) ішіас;

B) імператив;

C) імпеданс;

;

.

ації час релаксації є найменшим?

A) дипольна;

;

C) поверхнева;

;

.

еї змінного електричного струму?

A) мітохондрія;

B) мембрана;

C) ядро;

;

.

льшенні частоти змінного струму?

A) зменшується;

B) збільшується;

C) не змінюється;

;

.

ється висхідна частина реограми?

;

B) анемона;

;

;

.

реограми?

;

B) анемона;

;

;

.

?

;

B) анемона;

;

;

.

– це:

;

;

;

;

.

вимірюваннях?

;

;

;

у;

.

дансу живої тканини від частоти?

;

;

;

;

.

.

;

;

;

;

.

?

Діагностичний метод, який встановлює залежність опору біологічної тканини від частоти;

Діагностичний метод, який виявляє патологічні зміни в живих тканинах на основі дисперсії їх імпедансу;

Діагностичний метод, який встановлює залежність величини сили струму від опору;

Діагностичний метод, який встановлює залежність опору біологічної тканини від величини прикладеної напруги;

на графічній реєстрації змін імпедансу біологічної тканини змінному струму в процесі серцевої діяльності;

електрофорез

Назвати іони, які можна вводити в організм людини з позитивного електроду при лікарському електрофорезі.

еніцилін (із натрієвої або калієвої солі) (аніон);

овокаїн (катіон);

адикали саліцилової кислоти (аніон);

інін (катіон);

адикали фосфорної кислоти (аніон).

. Від чого залежить рухливість іонів?

Від часу;

Від напруженості електричного поля;

Від типу іонів;

Від відстані між електродами;

Від в’язкості електроліту.

роль відіграє електроосмос при лікарському електрофорезі?

;

аважає руху лікарської речовини;

озкладає лікарську речовину на іони;

;

исушує шкіру.

. Які переваги має лікарський електрофорез?

окальність введення препарату;

меншення часу введення препарату;

більшення часу введення препарату;

озкладання лікарської речовини на іони;

меншення дози препарату.

?

;

;

;

;

.

Електрофорез – це:

;

;

;

;

.

Іонофорез – це:

;

;

;

;

.

аналітичний і препаративний електрофорез глобулярних білків?

;

;

;

;

.

лікувального електрофорезу?

;

;

;

;

ільки введеною лікарською речовиною.

при лікарському електрофорезі вводяться в організм людини з негативного електроду?

;

;

;

;

.

до прямих електрокінетичних явищ?

смос;

ифузія;

лектроосмос;

лектрофорез;

едиментація.

при якому використовується вплив на живі тканини організму постійного струму малої сили?

ранклінізація;

арсонвалізація;

лектрофорез;

альванізація;

іатермія.

руху іонів в електричному полі?

A) від часу;

B) від типу іонів;

C) від напруженості електричного поля;

;

.

зворотні електрокінетичні явища?

A) потенціал течії;

B) потенціал седиментації;

C) потенціал обертання;

;

.

терігати електрокінетичні явища?

;

;

;

середовищах

.

ке прямі електрокінетичні явища?

рух фаз під дією гравітації;

рух фаз під дією магнітного поля;

рух фаз під дією електричного поля;

відносний рух фаз під дією градієнту концентрації;

.

зворотні електрокінетичні явища?

A) виникнення електричного поля внаслідок руху фаз;

B) виникнення магнітного поля внаслідок руху фаз;

C) виникнення електричних зарядів;

;

.

УВЧ

. Співвідношення між кількістю теплоти, яка виділяється в рідкому електроліті і діелектрику під дією електричного поля УВЧ:

природи речовини (для електролітів від концентрації);

е залежить від частоти;

алежить від швидкості поширення електромагнітних хвиль в речовині;

природи речовини (для електролітів від концентрації);

частоти.

. Що називається терапевтичним контуром апарата, призначеного для УВЧ-терапії?

ний контур;

ний контур, який містить індуктивність і ємність;

ний контур, до якого приєднують електроди, накладені на тіло пацієнта;

ний контур;

ний контур, до якого приєднують електроди, розміщені біля поверхні тіла пацієнта.

. Від чого залежить глибина проникнення електромагнітного випромінювання у речовину?

Від довжини хвилі;

Від площі опромінення;

Від потужності джерела;

Від частоти;

Від роду речовини.

?

провідності;

;

зміщення;

зміщення;

.

на речовину?

;

;

;

;

.

.

;

;

;

;

.

процедури УВЧ-терапії з використанням ізольованих електродів?

;

;

;

;

.

епловий ефект при процедурі УВЧ?

;

;

;

;

.

. Чим відрізняється УВЧ-терапія від індуктотермії ?

;

;

;

;

.

. Від чого залежить кількість теплоти, що виділяється в одиниці об’єму електроліту під дією електричного поля УВЧ?

;

;

;

;

.

терапевтичному коливальному контурі апарату для УВЧ терапії використовується конденсатор змінної ємності?

Для підсилення електричного поля;

Для зміни частоти коливань;

Для регулювання сили струму;

Для плавної зміни вихідної потужності;

Для досягнення резонансу.

УВЧ-терапії?

A) генератор;

B) підсилювач;

C) терапевтичний коливальний контур;

;

.

тотермії?

A) постійне електричне поле;

B) змінне електричне поле;

C) постійне магнітне поле;

;

.

яка проводить електричний струм?

A) постійне електричне поле;

;

C) вихровий електричний струм;

;

.

товується в апараті УВЧ-терапії?

A) змінне електричне поле;

B) постійне електричне поле;

C) змінне магнітне поле;

;

.

енергію у діелектрику?

;

;

;

;

.

ми організму?

;

;

;

кавітація;

.

Чим визначається тепловий ефект під час процедури УВЧ-терапії?

;

;

;

;

.

?

потужність падаючої енергії збільшується в е раз;

довжина хвилі випромінювання збільшується в е раз;

потужність падаючої енергії зменшується в е раз;

хвилі випромінювання зменшується в е раз;

довжина хвилі випромінювання зменшується в е раз.

. Рефрактометрія

, що знаходиться за подвійною фокусною відстанню від збиральної лінзи.

більшене;

меншене;

явне;

Дійсне;

Обернене.

меншій за подвійну фокусну і більшій за фокусну відстань від збиральної лінзи.

більшене;

меншене;

Пряме;

Обернене;

Дійсне.

меншій за фокусну відстань від збиральної лінзи.

Дійсне;

Уявне;

Пряме;

більшене;

меншене.

інзам?

хроматична аберація;

сферична аберація;

;

;

.

. Коли відбувається повне внутрішнє відбивання?

ри переході світла із середовища з меншою оптичною густиною в середовище з більшою оптичною густиною;

ри переході світла із середовища з більшим показником заломлення в середовище з меншим показником заломлення;

ри переході світла із прозорого до непрозорого середовища;

;

ри переході світла із середовища з більшою оптичною густиною в середовище з меншою оптичною густиною.

. Охарактеризувати зображення об’єкту, утворене розсіювальною лінзою.

більшене, обернене, уявне;

меншене, пряме, дійсне;

Збільшене, пряме, уявне;

Зменшене, пряме, уявне;

Зменшене, обернене, уявне.

Що відбувається внаслідок падіння променя світла на поверхню води зі сторони повітря?

;

;

;

;

.

заломлення середовища?

;

;

;

;

.

Абсолютний показник заломлення середовища:

;

;

;

;

.

Коли спостерігається явище повного відбивання?

;

;

;

;

.

сучасних ендоскопах?

;

;

;

;

.

. Волоконна оптика – це розділ оптики, в якому:

досліджуються спектри випромінювання в ультрафіолетовому і рентгенівському діапазонах;

розглядається передача світла і зображення по світловодах і хвилеводах оптичного діапазону;

досліджуються спектри поглинання в інфрачервоному і видимому діапазонах;

;

ення в них прихованих дефектів.

повному внутрішньому відбиванні?

A) кут падіння, при якому заломлення не відбувається;

B) кут падіння, при якому кут заломлення дорівнює нулю;

;

;

.

повного внутрішнього відбивання?

A) спектроскоп;

B) реограф;

;

;

.

:

метод прямого вимірювання кутів заломлення світла при проходженні ним межі розділу двох середовищ;

методи, які ґрунтуються на явищі повного внутрішнього відбивання світла;

інтерференційний метод;

метод дифракції;

дисперсійний метод.

?

рідину наливають у тонкостінну призматичну кювету;

;

рідину наливають у призматичну виїмку в матеріалі з відомим показником заломлення;

;

рідину наливають у тонкостінну циліндричну кювету.

. Від яких факторів залежить показник заломлення розчину?

Від концентрації розчиненої речовини;

Від природи речовини;

Від кута падіння променя світла на розчин;

Від довжини світлової хвилі;

Від температури і тиску.

. Внаслідок якого явища межа світла та тіні у рефрактометрі може мати райдужне забарвлення?

;

ифракції;

роматичної аберації;

исперсії;

нтерференції.

. За яким принципом працює рефрактометр?

за принципом повного внутрішнього відбивання світла;

за визначенням довжини хвилі світла;

за принципом визначення граничного кута заломлення світла;

за визначення абсолютного показника заломлення світла;

за визначенням ступеня поляризації природного світла.

. Чи має переваги використання монохроматичного світла при рефрактометрії?

не має;

частин поля зору;

рефрактометр працює однаково для різних спектрів світла;

збільшується точність визначення показника заломлення рідини за рахунок чіткості межі світла – темна частини поля зору;

при використанні монохроматичного світла межа між темною і світлою частинами поля зору буде зафарбована в різні кольори.

. Рефрактометрія – метод, який ґрунтується на:

відбиванні світла від межі двох середовищ;

розсіюванні світла на межі поділу середовищ;

;

залежності показника заломлення від кута падіння світла на межу поділу середовищ;

залежності показника заломлення середовища від довжини хвилі світла, що падає на межу поділу середовищ.

?

Для визначення ступеня поляризації світла;

Для перевірки однорідності твердих зразків і рідин;

Для визначення чистоти або ідентифікації речовини;

Для контролю якості і складу різних продуктів;

Для визначення концентрації розчину речовини.

покладено метод визначення показника заломлення досліджуваного розчину за …

A) граничним кутом заломлення;

кутом заломлення;

C) кутом повного внутрішнього відбивання;

;

.

?

збільшенні концентрації розчинених речовин;

збільшенні густини речовини;

збільшення температури;

;

.

мікроскоп

Що є визначальним чинником для роздільної здатності мікроскопа?

;

;

;

;

.

Від яких параметрів залежить роздільна здатність мікроскопа?

Від довжини світлової хвилі;

Від збільшення мікроскопа;

Від оптичної довжини його тубуса;

Від апертури об’єктива;

.

Якими способами можна збільшити роздільну здатність мікроскопа?

більшенням кратності об’єктива і окуляра;

икористанням світла з більшою довжиною хвилі;

меншенням числової апертури об’єктива;

икористанням світла з меншою довжиною хвилі;

більшенням числової апертури об’єктива.

?

збільшене, дійсне, пряме;

;

;

;

зменшене, пряме, уявне.

?

збільшене, дійсне, пряме;

;

;

;

зменшене, дійсне, пряме.

розташовується об’єкт, що розглядається через біологічний мікроскоп?

;

;

;

;

.

Що називається роздільною здатністю мікроскопа?

;

;

;

;

властивість оптичної системи збільшувати відстань між двома предметами.

?

;

;

;

;

незабарвлених клітин і тканин, які вибірково поглинають в УФ-області.

оздільну здатність мікроскопа?

;

мінюючи оптичну довжину тубуса;

;

;

.

?

;

;

;

;

огівки ока.

?

;

;

;

;

аксимальний кут розсіювання світла на препараті.

Метод темного поля у прохідному світлі використовують в біології для дослідження:

;

;

;

;

незабарвлених клітин і тканин, які вибірково поглинають в УФ-області.

?

куляр;

оліматор;

орова труба;

б’єктив;

убус.

:

світла;

B) прямолінійність світлових променів;

C) хвильова природа світла;

;

.

. Для чого в оптичній мікроскопії використовується об’єкт-мікрометр:

A) для визначення збільшення;

B) для визначення довжини хвилі;

C) для визначення частоти хвилі;

;

.

З якою метою використовується капіляроскопія?

функціонування периферичного відділу серцево-судинної системи людини в шкірних покривах;

для вивчення кровонаповнення органів і тканин організму;

;

для вивчення функціонування периферичного відділу серцево-судинної системи людини в слизових покривах;

.

зір

Що називається відстанню найкращого зору?

інімальна відстань між колбочками сітківки;

окусна відстань приведеного ока;

напруження при розгляданні предметів;

інімальна відстань між паличками сітківки;

інімальна відстань, на якій акомодація дозволяє розглядати предмети.

Що таке гострота зору?

ут з вершиною у вузловій точці оптичної системи ока і сторонами-лініями до протилежних крайніх точок об’єкта;

утливість ока до довжин світлових хвиль;

ними

міна оптичної сили ока при зоровому сприйнятті предметів на різній відстані від нього;

Що таке акомодація ока?

Вада зображення, зумовлена неправильним заломленням основних оптичних середовищ ока;

Зміна оптичної сили ока при зоровому сприйнятті предметів на різній відстані від нього;

Вада зображення, зумовлена різним заломленням світла центральним і периферичним відділами рогівки та кришталика;

Пристосування органу зору бачити об’єкти при різній освітленості;

ада зображення, яка зумовлена неоднаковим заломленням світла різного кольору.

Що таке поле зору?

Кут з вершиною у вузловій точці оптичної системи ока і сторонами-лініями до протилежних крайніх точок об’єкта;

;

;

міна оптичної сили ока при зоровому сприйнятті предметів на різній відстані від нього;

Простір, який охоплюється поглядом людини при нерухомості голови і очей.

Найбільшу чутливість око має до:

червоного кольору (довжиною хвилі 680нм);

жовтого кольору (довжиною хвилі 585нм);

зеленого кольору (довжиною хвилі 555нм);

синього кольору (довжиною хвилі 465нм);

фіолетового кольору (довжиною хвилі 444нм).

Які перетворення енергії відбуваються у фоторецепторах?

Світлової енергії в електричну;

Хімічної енергії в світлову;

Механічної енергії в світлову;

Світлової енергії в хімічну;

Світлової енергії в механічну.

Що таке адаптація ока?

Вада зображення, зумовлена різним заломленням основних оптичних середовищ ока;

Зміна оптичної сили ока при зоровому сприйнятті предметів на різній відстані від нього;

Вада зображення, зумовлена різним заломленням світла центральним і периферичним відділами рогівки та кришталика;

Пристосування органу зору бачити об’єкти при різній освітленості;

ада зображення, яка спричинена неоднаковим заломленням світла різного кольору.

?

фоторецептори паличок;

склисте тіло;

фоторецептори колбочок;

зіниця ока;

пігменти гемоглобін і міоглобін.

трьохкомпонентна теорія зору?

снує три типи паличок;

снує три типи колбочок;

діє на кожен тип паличок в різній мірі;

діє на кожен тип колбочок в різній мірі;

вітло будь-якого кольору діє на кожен тип колбочок і паличок у рівній мірі.

Денний зір і сприйняття кольорів забезпечують:

;

;

;

;

.

Яке заломлююче середовище ока має найбільшу оптичну силу?

;

;

Кришталик;

;

.

?

;

;

;

;

.

?

A) рогівка;

B) передня камера;

C) кришталик;

D) скловидне тіло

.

?

A) абсолютним порогом чутливості;

чутності;

;

;

.

?

A) рогівка;

B) передня камера;

C) кришталик;

D) скловидне тіло

Е) сітківка.

дини?

;

;

;

;

.

. Що таке хроматична аберація ока?

Вада зображення, зумовлена неоднорідною будовою кришталика;

Пристосування органу зору бачити об’єкти при різній освітленості;

Вада зображення, зумовлена різним заломленням світла центральними і периферичними відділами рогівки та кришталика;

Вада зображення, зумовлена неоднаковим заломленням світла різного кольору;

Зміна оптичної сили ока при зоровому сприйнятті предметів на різній відстані від нього.

. Які прилади використовуються офтальмологами для дослідження зору?

ериметри;

оляриметри;

елескопи;

фтальмоскопи.

. Що є причиною сферичної аберації ока?

;

еоднорідна будова кришталика;

Неоднакове заломлення оптичною системою ока світлових променів з різною довжиною хвиль;

Вада зображення, зумовлена різним заломленням світла центральними і периферичними відділами рогівки та кришталика;

Дисперсія світла.

. При штучному розширенні зіниці ока за допомогою ліків, воно починає гірше розрізняти предмети. Що є причиною?

роматична аберація;

ферична аберація;

стигматизм;

іопія.

?

озсіювальні;

гнуті;

гнуті;

воопуклі.

Якими лінзами оснащені окуляри, які носить короткозора людина?

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

.

?

альтонізмом;

льбінізмом;

;

.

?

A) міопія;

;

;

D) короткозорість

E) далекозорість.

фотометрія

Назвати твердження, яке не суперечить закону освітленості.

кута падіння променів і обернено пропорційна квадрату відстані до джерела;

освітленість прямо пропорційна силі світла, косинусу кута падіння променів і обернено пропорційна квадрату відстані до джерела;

косинусу кута падіння променів та квадрату відстані до джерела;

освітленість дорівнює добутку сили світла на квадрат відстані до джерела;

променів та квадрату відстані до джерела.

Чи залежить інтенсивність розсіяного світла при молекулярному розсіюванні від довжини хвилі?

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

.

. Фотоіонізація – це:

;

фотохімічна реакція відновлення збуджених молекул;

дисоціація молекул або багатоатомних іонів під дією світла;

реакція організмів на добовий ритм освітлення;

вихід електрона за межі атомів або молекул під дією фотонів.

. Зовнішній фотоефект – це:

виникнення пари електрон-дірка;

іонізація атомів або молекул під дією фотонів;

розклад молекул під дією світла;

виривання електронів з поверхні тіла під дією світла;

вид люмінесценції, що збуджується ультрафіолетовим світлом.

. Що називається освітленістю?

ількість енергії, що припадає на одиницю площі;

вітловий потік, що припадає на одиницю площі поверхні;

ількість енергії, що випромінює джерело в одиницю тілесного кута;

ількість енергії, що випромінює джерело в одиницю часу;

лькість енергії, що випромінює джерело.

джерела світла?

;

;

;

;

.

. Що відноситься до основних складових елементів люксметра?

акуумний фотоелемент;

;

;

;

еленовий фотоелемент.

. Яке явище лежить в основі роботи селенового фотоелемента люксметра?

овнішнього фотоефекту;

осфоресценції;

нутрішнього фотоефекту;

луоресценції;

юмінесценції.

. Як зміниться освітленість, якщо відстань від точкового джерела світла до поверхні зменшити у два рази?

більшиться вдвічі;

меншиться вдвічі;

меншиться в чотири рази;

більшиться в чотири рази;

е зміниться.

одиницею вимірювання сили світла?

вічка;

;

юкс;

юмен;

андела.

. Що називається світловим потоком?

одиницю часу;

ількість енергії, що випромінює джерело в усіх напрямах;

ількість енергії, що випромінює джерело в одиницю тілесного кута;

ількість енергії, що припадає на одиницю площі;

нергетична потужність джерела світла.

?

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

.

інювання

. Охарактеризувати тіло людини в інфрачервоній ділянці спектру.

ає коефіцієнт поглинання менший за одиницю, який залежить від довжини хвилі;

ає коефіцієнт поглинання менший за одиницю, який не залежить від довжини хвилі;

абсолютно чорним;

сірим тілом;

е поглинає інфрачервоні промені.

. Який прилад використовуються для здійснення реєстрації теплового випромінювання різних ділянок тіла та визначення їх температури?

ідинно-кристалічний індикатор;

ермограф;

;

птичний пірометр;

едичний термометр.

– це:

прилади для термічного аналізу;

системи теплобачення, в яких ІЧ-випромінювання об’єкта перетворюються у видиме зображення;

датчики температури;

пристрої, в яких підтримується стала температура;

апарати для здійснення пошарових знімків внутрішніх органів.

. Як поводить себе максимум теплового випромінювання тіла зі збільшенням температури людини?

міщується у бік більших довжин хвиль;

міщується у короткохвильову область;

ється у область високих частот;

міщується у низькочастотну область;

е зміщується ні в бік коротших, ні в бік довших хвиль.

. Теплобачення – це:

явище перетворення теплової енергії в електричну;

випромінювання тепла нагрітим тілом у навколишнє середовище;

;

обмін тепловою енергією між організмом і довкіллям;

отримання видимого зображення тіл за їх тепловим випромінюванням.

основою термографії є:

зміна частоти ІЧ-випромінювання над патологічним вогнищем;

ІЧ-випромінювання над патологічним вогнищем;

поглинання гама-квантів атомними ядрами;

явище перетворення теплової енергії в електричну;

резонансне поглинання фотонів парамагнітними частинками.

. Що називається тепловим випромінюванням?

зумовлене взаємозв’язком між електричними і тепловими процесами у провіднику;

процес перенесення теплоти від одного середовища до іншого;

теплообмін між поверхнею тіла і навколишнім середовищем;

електромагнітне випромінювання, джерелом енергії якого є тепловий рух частинок речовини;

поширення теплоти від більш нагрітих елементів тіла до менш нагрітих.

ІЧ-спектри молекул?

рівнями молекул;

переходах електронів з вищих рівнів енергії на нижчі;

поглинанні гама-квантів атомними ядрами;

резонансному поглинанні фотонів парамагнітними частинками.

переходах електронів з нижчих рівнів енергії на вищі;

ти температуру нагрітого тіла?

закон Планка;

;

закон Віна;

закон Кірхгофа;

.

від температури?

;

;

;

;

.

. Що називається енергетичною світністю тіла?

кількість енергії, яка випромінюється тілом з одиниці площі за одиницю часу;

яскравість тіла;

кількість енергії, яка випромінюється всією поверхнею тіла;

кількість енергії, яка випромінюється в одиничному спектральному інтервалі з одиниці площі за одиницю часу;

кількість енергії, яка випромінюється всією поверхнею тіла за одиницю часу.

. Як зміниться випромінювальна здатність абсолютно чорного тіла при збільшенні температури вдвічі?

більшиться вдвічі;

більшиться в чотири рази;

більшиться в вісім разів;

е зміниться;

більшиться в шістнадцять разів.

?

поглинає електромагнітне випромінювання будь-якої довжини;

іло, яке не випромінює;

;

у видимому діапазоні;

іло, коефіцієнт поглинання якого дорівнює одиниці.

температури удвічі:

A) збільшиться у 2 рази;

B) збільшиться у 4 рази;

;

;

.

температури удвічі:

A) збільшиться у 2 рази;

B) збільшиться у 4 рази;

C) зменшиться у 2 рази;

D) збільшиться у 16 разів;

) зменшиться у 4 рази.

температури удвічі:

A) збільшиться у 2 рази;

B) збільшиться у 4 рази;

C) зменшиться у 2 рази;

D) збільшиться у 16 разів;

) зменшиться у 4 рази.

7. На чому базується термографічне дослідження:

-променями;

B) на опроміненні УФ-променями;

C) на реєстрації випромінювання ІЧ-променів;

D) на реєстрації іонізуючого випромінювання;

) на реєстрації випромінювання УФ-променів.

8. Які речовини використовуються для реєстрації теплового випромінювання:

A) діелектрики;

B) напівпровідники;

C) метали;

;

) рідкокристалічні матеріали.

паління?

A) загальне зниження температури;

ефект нікотину;

C) загальне підвищення температури;

D) розширення судин;

судин.

?

A) поява зони гіпертермії;

B) поява зони гіпотермії;

температури симетричних органів;

;

температури.

оляризація

е плоскополяризованим.

;

і заломлення;

;

;

.

повністю поляризоване?

кут падіння дорівнює нулю;

;

;

;

.

плоскополяризованим при:

;

;

проходженні крізь діелектрик;

проходженні крізь призму Ніколя;

проходженні крізь оптично активне середовище.

?

α;

α =n;

L;

;

] CL.

Поляриметричні методи використовуються для:

визначення концентрації речовини;

визначення показника заломлення речовини;

вивчення структури біологічних об’єктів;

визначення ступеню поляризації світла;

оцінювання чистоти оптично активних речовин.

, за умови, що температура і довжина світлової хвилі не змінюються?

збільшується;

зменшується;

;

;

дорівнює нулю.

збільшення концентрації оптично активної речовини, за умови, що температура і довжина світлової хвилі не змінюються?

збільшується;

зменшується;

не змінюється;

спочатку збільшується, а потім зменшується;

дорівнює нулю.

еми поляриметра.

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

;

Природне світло виявляється частково поляризованим при:

;

;

проходженні крізь діелектрик;

проходженні крізь призму Ніколя;

проходженні крізь оптично активне середовище.

?

Закон Бера;

;

;

;

.

Поляриметри використовуються для:

визначення концентрації речовини;

визначення показника заломлення речовини;

;

;

оцінювання чистоти оптично активних речовин.

?

;

;

д інтенсивності світлової хвилі;

;

.

Основою поляриметричного методу дослідження речовини є:

вимірювання ступеня поляризації природного світла оптично активними речовинами;

дисперсія світла, яке проходить через оптично активні речовини;

ефект подвійного променезаломлення світла, яке проходить через поляроїди;

обертання площини поляризації плоскополяризованого світла в оптично активних середовищах;

залежність інтенсивності поляризованого світла, яке пройшло через оптично активне середовище, від довжини хвилі.

плоско поляризоване світло.

дисперсія;

акція;

лення;

;

плеохроїзм.

?

оляризоване;

ло завжди повністю поляризоване;

оване;

ідбивання дорівнює куту падіння;

я завжди більше кута заломлення.

е повністю поляризованим?

нулю;

куту відбивання;

у заломлення;

показнику заломлення;

.

?

ини поляризації світлової хвилі;

;

;

;

.

?

.

.

Мікроскоп, принцип дії якого заснований на поляризації світла досліджуваним об’єктом.

ом.

Мікроскоп з ілюмінатором.

Для чого застосовується поляризоване світло в медико–біологічних дослідженнях?

Для визначення оптичної густини біологічних рідин.

.

.

В ендоскопах для освітлення внутрішньої поверхні органу.

Для дослідження спектрів випромінювання біологічних молекул.

Стала обертання площини поляризації не залежить від:

періоду світлової хвилі;

частоти світлової хвилі;

;

довжини світлової хвилі;

.

Квантова механіка

:

рентгенівського випромінювання;

показників діелектричної проникності;

акустичної густини;

;

радіоактивних ізотопів.

. Згідно гіпотези де Бройля:

лише частинки світла (фотони) мають хвильові властивості;

лише електронам і фотонам властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм;

лише нуклонам і фотонам властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм;

корпускулярно-хвильовий дуалізм властивий будь яким рухомим елементарним частинкам;

хвильові властивості мають лише нейтрино.

. Які з тверджень квантової механіки мають зміст?

чим більша точність у визначенні координати частинки, тим менша невизначеність її імпульсу;

її імпульсу;

чим більша невизначеність у визначенні координати частинки, тим більша невизначеність проекції її імпульсу;

ченість її імпульсу;

стані невизначено довгий час.

?

точний вигляд хвильової функції;

довжину хвилі де Бройля;

ому енергетичному рівні з даним квантовим числом;

внутрішню енергію квантової системи;

електромагнітної хвилі.

5. Що розуміють під поняттям «енергетичний рівень»?

стаціонарним станам системи;

системи;

системи;

можливі значення енергії квантових систем, які складаються з мікрочастинок і підлягають законам квантової механіки;

системи.

6. Що створює магнітний момент електрона?

механічний рух атома;

зовнішнє електромагнітне поле;

механічний момент електрона;

ядра;

орбітальний рух електрона.

7. Що таке магнітний резонанс?

явище зростання амплітуди коливань напруженості магнітного поля;

явище зростання амплітуди коливань атомів і молекул речовини під дією змінного магнітного поля;

очастотній області;

явище, при якому речовини, атоми яких мають магнітний момент, знаходячись в магнітному полі, набувають здатність випромінювати світло;

радіочастотній області.

– це:

вибіркове поглинання електромагнітної енергії речовиною, зумовлене ядерним парамагнетизмом;

випромінювання світла попередньо збудженими атомами речовини під дією зовнішнього світла резонансної частоти;

вибіркове поглинання електромагнітної енергії речовинами, які мають діамагнітні частинки;

резонансне випромінювання нагрітими тілами електромагнітних хвиль за рахунок їх внутрішньої енергії;

мають парамагнітні частинки.

. Хімічний зсув – зміна резонансної частоти чи напруженості статичного поля в ЯМР, спричинена:

сповільненням хімічних реакцій;

прискоренням хімічних реакцій;

розщепленням енергетичних рівнів атомів в сильному електричному полі;

його електронними оболонками;

розщепленням енергетичних рівнів атома в постійному магнітному полі.

. Які з наведених тверджень є правильними?

довжина хвилі де Бройля прямо пропорційна масі частинки;

но пропорційна масі частинки;

довжина хвилі де Бройля прямо пропорційна швидкості частинки;

швидкості частинки;

ропорційна імпульсу частинки.

. Що розуміють під поняттям «хвильова функція»?

арактеристика стану частинки;

рівняння механічної хвилі;

рівняння електромагнітної хвилі;

астинки у визначеному об’ємі;

функція, модуль якої дорівнює густині імовірності знаходження частинки у визначеному об’ємі.

. Чим обумовлений магнетизм атома?

механічним рухом атома;

м рухом електронів;

випромінюванням електромагнітних хвиль;

власного механічного моменту;

шості ядер спінового моменту.

. Назвати типи магнітних резонансів.

онний парамагнітний резонанс;

електронний діамагнітний резонанс;

ядерний магнітний резонанс;

нейтронний магнітний резонанс;

протонний магнітний резонанс.

. ЯМР-томографія – це:

ерерізів непрозорих об’єктів;

метод дослідження діяльності серця реєстрацією змін у часі магнітної складової електромагнітного поля серця;

запис біоелектричних потенціалів сітківки ока;

застосування з лікувальною метою магнітного поля;

.

лазер

?

когерентності;

;

;

поляризації;

.

. Які процеси лежать в основі лікувальних ефектів лазерного випромінювання?

ипаровування тканин;

онденсації тканин;

утації;

оагуляції тканин;

.

для підсилення світла?

;

які практично не проводять електричний струм;

під дією різного роду збудження;

;

які у зовнішньому магнітному полі намагнічуються.

?

иль у неоднорідному середовищі;

агрегатний стан речовини, проміжний між твердим тілом і газом;

збуджений енергетичний стан атомних систем, в якому вони можуть перебувати тривалий час;

пристосування у процесі еволюції будови, функцій, поведінки організмів до певних умов існування;

.

Що називається індукованим випромінюванням?

випромінювання нагрітими тілами електромагнітних хвиль за рахунок їх внутрішньої енергії;

;

випромінювання будь-яких атомів, які перебувають у збудженому стані;

випромінювання, яке виникає в результаті переходу атома з метастабільного стану в основний під впливом резонансного фотона;

випромінювання, яке виникає в результаті переходу атома із збудженого стану в основний під впливом рентгенівського випромінювання.

гелій-неонового лазера?

убіновий стержень;

сенонова лампа;

Резонатор;

жерело збудження;

азорозрядна трубка.

Що необхідно знати для визначення розмірів еритроцитів за допомогою дифракції лазерного випромінювання?

;

;

;

;

.

забезпечується робота квантових підсилювачів?

;

;

аявністю когерентного джерела світла;

;

.

Як розшифровується абревіатура LASER?

;

;

;

;

.

– це:

;

;

намагнічування речовини назустріч напрямку зовнішнього магнітного поля;

процес створення нерівноважного стану речовини;

.

для лазерного випромінювання?

исока монохроматичність;

еперервний спектр випромінювання;

исокий ступінь просторової і часової когерентності;

але кутове розходження світлового пучка;

исока спектральна яскравість.

?

A) явище утворення геометричної тіні;

середовища;

середовища;

D) розсіювання світла;

перешкод на їх шляху.

?

заселеність енергетичних рівнів;

B) перенаселеність енергетичних рівнів;

C) інверсна заселеність енергетичних рівнів;

;

.

світла?

A) визначення розмірів малих об’єктів;

B) визначення концентрації домішок;

C) визначення структури кристалів;

;

.

?

;

-Мюллера;

;

;

.

і генератор.

тільки спеціально підібране активне лазерне середовище;

тільки створення інверсної населеності енергетичних рівнів в середовищі;

спеціально підібране активне лазерне середовище і створення інверсної населеності енергетичних рівнів в середовищі;

тільки позитивний зворотний оптичний зв’язок;

спеціально підібране активне лазерне середовище, створення інверсної населеності енергетичних рівнів в середовищі і позитивний зворотний оптичний зв’язок.

фотобіологія

?

інювання оптичного діапазону;

що відбуваються в біологічних системах під дією іонізуючого випромінювання;

під дією корпускулярного випромінювання;

кі виникають в біологічних системах при поглинанні ультразвуку;

поля УВЧ.

лектрона квантом випромінювання?

фотоіонізацією;

;

;

;

.

?

здійснюються процеси відновлення або окислення;

уджується, запасаючи енергію;

здійснюється фізіологічний акт;

икали, іони або іон-радикали;

відбувається зміна біохімічних реакцій.

. Згідно закону Ламберта-Бера:

від довжини оптичного шляху;

обернено пропорційна довжині оптичного шляху;

ті від концентрації речовини;

оптична густина зразка обернено пропорційна концентрації речовини і довжині оптичного шляху;

ни і довжині оптичного шляху.

аналізу спектрів поглинання?

спектроскопією;

спектрофотометрією;

;

нефелометрією;

ю.

єю?

инглетного рівня на основний;

люмінесценція, якою супроводжується перехід електронів з триплетного рівня на основний;

;

супроводжує окислювальні реакції;

.

. Вказати істинні твердження:

;

хвилі світла, яке її викликало;

ало;

е енергії кванта поглиненого світла;

довжини хвилі фосфоресценції.

?

циклічні сполуки;

;

зв’язки;

сполуки, що містять спряжені подвійні зв’язки;

.

?

и здатність до люмінесценції;

спектр люмінесценції донора і спектр поглинання акцептора не повинні перекриватись;

ептора повинні перекриватись;

донор і акцептор повинні бути максимально зближеними;

мати хімічний зв’язок.

. Дія ультрафіолетового світла на організм може викликати:

променеву хворобу;

сних судин шкіри);

я у шкірі пігменту меланіну);

церогенез (утворення пухлин);

отит.

?

;

не змінюється;

;

молекула іонізується;

.

. До фотобіологічних процесів відносяться:

синтез біологічно важливих сполук;

полук;

слух;

зір;

випромінювання.

.

синтез хлорофілу;

фотосинтез амінокислот;

фототропізм;

фототаксис;

фотосинтез вуглеводів.

ли або зміни структури молекули?

фотоіонізацією;

;

;

;

.

?

ення;

молекула збуджується, запасаючи енергію;

виникають радикали, іони або іон-радикали;

фізіологічний акт;

ся зміни біохімічних реакцій.

розсіювальною здатністю?

спектроскопією;

спектрофотометрією;

;

нефелометрією;

абсорбційною спектрофотометрією.

єю?

, яка спостерігається при переході електронів з нижнього збудженого синглетного рівня на основний;

, якою супроводжується перехід електронів з триплетного рівня на основний;

явище, яке спостерігається протягом тривалого часу після припинення опромінювання речовини;

супроводжує окислювальні реакції;

.

Квантовий вихід люмінесценції:

сті молекул, що прореагували;

відношення кількості поглинених фотонів до кількості молекул, що прореагували;

а, яке визвало люмінесценцію;

ності люмінесценції;

величина, яка чисельно дорівнює квадратному кореню з інтенсивності люмінесценції.

Що таке хемілюмінесценція?

ення ліпідів;

;

електронно-збудженому стані;

;

ивного окислення люциферинів.

. Безвипромінювальні переходи електронів у стаціонарній стан здійснюються при:

люмінесценції;

ргії;

фосфоресценції;

хемілюмінесценції;

.

. Дія ультрафіолетового світла на організм викликає:

міну D;

итіл, гормонів, антибіотиків;

підсилення дії ферментів. антитіл, гормонів, антибіотиків;

розпад вітаміну D;

денатурацію білка.

?

міграції енергії;

випромінювання кванта люмінесценції;

;

;

розпаду родопсину.

діапазону?

атомів;

атомів;

;

комптон-ефект;

утворення електрон-позитронних пар.

промінювання ізольованих атомів?

;

B) смугастий;

C) суцільний;

;

.

ромінювання ізольованих молекул?

;

B) смугастий;

C) суцільний;

;

Е) стрічкоподібний.

?

;

B) смугастий;

C) суцільний;

;

Е) стрічкоподібний.

Що є необхідним для збудження атомів?

різниці енергій між двома електронними рівнями;

випромінювання приблизно дорівнювала різниці енергій між двома електронними рівнями;

енергій між двома електронними рівнями;

;

.

?

A) флуоресценція;

B) франклінізація;

;

;

.

?

(рух мікроорганізмів до світла або від нього);

B) фототропізм (поворот листків і стеблин рослин до світла або від нього) ;

C) фотосинтез (утворення органічних сполук за рахунок світлової енергії);

;

Е) зорові реакції.

збільшенням енергії системи?

A) фототаксис;

B) фототропізм;

C) фотоперіодизм;

;

Е) зір.

. Відчуття різного кольору у людини викликають електромагнітні хвилі …

різної частоти;

різної інтенсивності;

різної довжини хвилі;

різних фаз;

різних амплітуд.

Назвати етапи фотобіологічних процесів.

;

;

;

;

.

 

рентген

. Рентгенівська томографія – метод пошарового дослідження структури неоднорідних об’єктів у рентгенівському випромінюванні, який ґрунтується на:

;

;

залежності лінійного коефіцієнта поглинання у рентгенівському діапазоні від довжини хвилі;

;

.

. Внаслідок чого виникає гальмівне рентгенівське випромінювання?

озжарення катода;

рискорення електронів електричним полем;

;

;

адіоактивності речовини аноду.

ювання катода?

A) зменшиться мінімальна довжина хвилі;

B) збільшиться мінімальна довжина хвилі;

;

льшиться загальна інтенсивність;

Е) не зміниться.

ки?

A) не зміниться;

B) зменшиться мінімальна довжина хвилі;

C) збільшиться мінімальна довжина хвилі;

характеристичне випромінювання;

Е) може з’явитися характеристичне випромінювання.

ліній у рентгенівському спектрі?

катода;

катода;

C) збільшити напругу між анодом та катодом;

и напругу між анодом та катодом;

Е) зробити напругу між анодом і катодом модульованою.

нта, із якого виготовлений анод?

ться;

ться;

ться;

залежить від порядкового номера;

Е) зникне частина характеристичних ліній.

нівського знімка грудної клітки?

синхротронне випромінювання;

не рентгенівське випромінювання;

промінювання;

неіонізуюче випромінювання;

не рентгенівське випромінювання.

норамного знімка в стоматології?

не рентгенівське випромінювання;

ня;

не рентгенівське випромінювання;

мікрохвильове випромінювання;

неіонізуюче випромінювання.

я шлунку?

не рентгенівське випромінювання;

синхротронне випромінювання;

не рентгенівське випромінювання;

мікрохвильове випромінювання;

неіонізуюче випромінювання.

?

не рентгенівське випромінювання;

неіонізуюче випромінювання;

омінювання;

синхротронне випромінювання;

мікрохвильове випромінювання.

моване …

синхротронне випромінювання;

не рентгенівське випромінювання;

ильове випромінювання;

неіонізуюче випромінювання;

не рентгенівське випромінювання.

розподіл …

х і поперечних часів релаксації;

радіоактивних ізотопів;

рентгенівського випромінювання;

акустичних властивостей;

лектричних характеристик тканин.

речовині катода;

речовині балона трубки;

речовині антикатода;

простір рентгенівської трубки;

вакуумі.

рентгенівського випромінювання.

;

;

;

;

.

икнути вторинне випромінювання.

;

;

;

;

.

?

;

ного і характеристичного рентгенівських випромінювань;

;

;

відбивання рентгенівських променів від кристала.

омінювання

випромінювань є найбільш небезпечним при умові, що його джерело знаходиться всередині організму людини?

;

;

ета-випромінювання;

амма-випромінювання;

.

Що сприяє утворенню іонів із нейтральних атомів і молекул речовини?

лектромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону;

льтрафіолетове, рентгенівське, γ-випромінювання;

;

;

льтразвук.

Що використовують для захисту людини від дії іонізуючих випромінювань?

ахист відстанню;

еплий одяг;

пецодяг;

;

.

небезпечним?

Коли його джерело знаходиться всередині організму;

;

;

;

.

. Радіотоксини – це:

;

;

;

;

ізотопи хімічного елемента, здатні до радіоактивного розпаду.

випромінювання?

;

атомів;

;

;

еплове випромінювання атомів.

іонізуючого випромінювання?

інфрачервоне випромінювання;

ентгенівське і γ-випромінювання;

;

;

випромінювання.

– це:

речовини, що зменшують нагрівання тканини при опроміненні хвилями радіочастотного діапазону;

речовини, що збільшують нагрівання тканини при опроміненні хвилями радіочастотного діапазону;

;

;

, які підвищують радіочутливість біологічних об’єктів до іонізуючого випромінювання.

?

ослаблюють радіобіологічний ефект при опроміненні іонізуючим випромінюванням;

більшують нагрівання тканини при опроміненні хвилями радіочастотного діапазону;

;

;

прияють збільшенню контрастності рентгенівських знімків.

напіврозпаду 1 хвилина та 1 година?

днакова для обох елементів;

ершого елемента – більша;

;

;

ругого елемента – менша.

ї?

вимірюванні енергії будь-якого випромінювання;

отриманні зображень при просвічуванні випромінюванням зовнішнього джерела;

вимірюванні активності радіоактивних речовин;

анігіляції елементарних частинок при взаємодії нейтрино і антинейтрино;

отримуванні зображень шляхом реєстрації їх власного або наведеного радіоактивного випромінювання.

ну здатність?

A) α-випромінювання;

B) β-випромінювання;

C) γ-випромінювання;

;

.

?

;

;

;

;

.

?

випромінювання (ультрафіолетове, рентгенівське, γ-випромінювання);

випромінювання радіочастотного діапазону;

випромінювання видимого спектру;

протони, нейтрони та ін.);

Е) ультразвук.

?

A) мутація;

β-випромінювання;

C) порушення генетичної інформації;

;

.

дозиметрія

експозиційної дози іонізуючого випромінювання.

;

улон на кілограм;

;

ад;

ентген.

одиниці вимірювання поглиненої дози іонізуючого випромінювання.

ентген;

улон на кілограм;

;

;

ад.

доза – це:

колективна ефективна еквівалентна доза, яку отримують покоління людей від джерела радіації за весь час його існування;

енергія іонізуючого випромінювання, поглинута певною масою тканин патологічного осередку опромінюваного органа, частини чи всього тіла;

еквівалентна доза, помножена на коефіцієнт якості випромінювання;

ефективна еквівалентна доза, отримана групою людей від джерела радіації;

поглинена доза, в якій враховано поправку на тканину.

. Ефективна еквівалентна доза – це:

;

;

еквівалентна доза помножена на коефіцієнт, який враховує різну чутливість різних тканин до опромінення;

;

колективна ефективна еквівалентна доза, яку отримують покоління людей від джерела радіації за весь час його існування.

. Радіометрія – це:

;

;

;

;

.

?

;

;

;

;

добутком поглинених доз окремих видів випромінювань і відповідних коефіцієнтів якості цих випромінювань.

?

;

;

;

;

добутком поглинених доз окремих видів випромінювань і відповідних коефіцієнтів якості цих випромінювань.

ічильник Гейзера-Мюллера?

;

;

;

;

струму у нагрітій рідині.

ої?

;

;

;

;

рентгенівських променів.

еній?

A) α-випромінювання;

B) β-випромінювання;

C) γ-випромінювання;

D) швидких нейтронів;

Е) повільних нейтронів.

випромінюванням?

A) кістка;

B) кістковий мозок;

C) легені;

D) м’язи;

Е) шкіра.

складова дозиметричних приладів?

;

B) фотоелемент;

;

;

Е) термопара.

иладах?

;

;

;

;

.

Вкажіть тип детекторів, до якого відносяться газорозрядні трубки, що використовуються у медичних радіологічних приладах?

;

;

;

;

;

огії і електронній мікроскопії.

;

;

;

;

;

.

рентген;

;

;

;

джоуль на кілограм.

:

випромінювання радіоактивних речовин в природі разом з космічним випромінюванням;

проникаюче до поверхні землі космічне випромінювання;

;

радіоактивних речовин в природі;

.

Еквівалентну дозу випромінювання визначають:

за енергією випромінювання, поглинутою одиницею маси речовини за час опромінення;

добутком потужності експозиційної дози на час опромінення;

, поглинутою за час опромінення;

добутком поглинутої дози на коефіцієнт якості;

.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *