07.04.2017 / by maximios / Беллетристика и филология / No Comments

Conference_kherson_law_ukr

МІНІСТЕРСТВО

УКРАЇНИ

 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ

 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

 

ПІВДЕННИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ІМЕНІ КОМЕНСЬКОГО (РЕСПУБЛІКА СЛОВАЧЧИНА, М. БРАТИСЛАВА)

 

УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКИЙ ЦЕНТР ПАРТНЕРСТВА

 

 

 

 

»

 

)

 

року

 

м. Херсон

 

Мета науково-практичної конференції:

студентів до наукової дискусії, стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

 

науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці у галузі права, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

 

комітет:

., професор, ректор ХДУ, заслужений юрист України;

кафедри галузевого права;

кафедри адміністративного і господарського права;

., доцент, доцент кафедри історії та теорії держави і права;

., доцент, доцент кафедри історії та теорії держави і права;

кафедри галузевого права;

., доцент, доцент кафедри адміністративного і господарського права, помічник декана з наукової роботи;

– старший викладач кафедри галузевого права;

– доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, вчений секретар Південного регіонального наукового

України;

;

о-Словацький Центр Партнерства»;

.

 

року (включно):

 

.

Сплатити організаційний внесок.

Надіслати оргкомітету:

тези доповіді

відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску

 

Електронна адреса оргкомітету:

[email protected]

 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.

._Тези

 

Офіційні мови конференції:

українська, російська та англійська.

 

дистанційна.

 

.

Вимоги до тез доповідей:

при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова;

20 мм;

12

5

Абзацний відступ – 1,25 см.

Вирівнювання по ширині.

Список літератури – не більше 5 джерел.

Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.

бути ретельно перевірені.

автори доповідей.

 

за наступними напрямками:

 

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

Конституційне право; муніципальне право;

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

Господарське право, господарсько-процесуальне право;

Трудове право; право соціального забезпечення;

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

Судоустрій; прокуратура та адвокатура;

Міжнародне право;

Філософія права.

 

.

 

.

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

, Україна

 

Актуальні питання дисциплінарної відповідальності державних службовців за корупційні правопорушення

 

 

]

 

Список використаних джерел:

.

 

Реквізити для сплати:

Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»

Наталя Юріївна

Поточний рахунок одержувача: 26250007297557

ОКПО: 3378113487

МФО банка одержувача: 351005

Н. Ю. від П.І.Б.

Зміни у формулювання призначення платежу не допускаються.

 

гривень.

 

учасникам.

 

Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.

о батькові учасника конференції.

 

Контакти:

юридичний факультет

Херсонського державного університету

Херсон, Україна, 73000

Телефон: 095 040 94 03

law

[email protected]

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *